18/01/2021 10:06
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - NHPT: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/01/2021, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT (SGDI) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thành viên HĐQT Nguyễn Chính Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thọ cùng đại diện một số Ban, Trung tâm thuộc Hội sở chính và tập thể cán bộ, người lao động thuộc SGDI.
Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch và giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2021, báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2020 và một số ý kiến tham luận của các Phòng nghiệp vụ.
Với vai trò là đơn vị quản lý số vốn vay lớn nhất trong hệ thống có số dư nợ các loại hình tín dụng trên 115.600 tỷ đồng chiếm gần 44% tổng dư nợ của NHPT, SGD I đã cùng cả hệ thống nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới liên quan đến hoạt động của NHPT. 
SGDI xác định: năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021 và có tính quyết định đến mô hình hoạt động của NHPT trong thời gian tới. Trước thời cơ và thách thức mới này, SGDI đề ra và sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp: tìm kiếm các dự án mới thuộc đối tượng cho vay, xác định phải tăng trưởng tín dụng là điều kiện tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tập trung mọi điều kiện cho công tác thu hồi nợ có hiệu quả, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khâu nghiệp vụ đúng quy định của Nhà nước và của NHPT; Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ và người lao động gắn với kết quả công việc theo lĩnh vực được phân công; Đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, rà soát đánh giá kiện toàn nguồn lực theo mô hình và chuẩn mực chung của tổ chức tín dụng; Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định quản trị nội bộ, cơ chế chi trả lương cho người lao động. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả SGDI đã đạt được trong năm 2020 cả về công tác chuyên môn cũng như công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cơ chế của NHPT chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, địa bàn hoạt động rộng nhưng SGDI luôn bám sát nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết trong chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân, tạo cơ chế động viên kịp thời đối với người lao động. SGDI đã tích cực tham mưu giúp việc cho lãnh đạo NHPT về cơ chế chính sách, thực hiện đề án tái cơ cấu toàn hệ thống, kiện toàn bộ máy tránh cồng kềnh, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu nguồn vốn, đổi mới công nghệ ngân hàng; Tích cực tìm kiếm dự án mới có hiệu quả giúp doanh nghiệp và an toàn cho ngân hàng… có chính sách khuyến khích động viên với cán bộ và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian tới, SGD cần đẩy mạnh việc nghiên cứu văn bản quản trị về thực hiện tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế, chính sách mới, để đảm bảo có thể áp dụng, triển khai ngay góp phần nâng mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống.
Thay mặt lãnh đạo SGDI, Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu các chỉ đạo và sẽ triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành NHPT, hoàn thành các nhiệm vụ NHPT giao, chung tay xây dựng hệ thống NHPT vượt qua khó khăn.
Cũng tại Hội nghị, SGDI đã công bố danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2020 cho một số tập thể, cá nhân./.
Khen thưởng 02 tập thể hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát động thi đua nước rút 2 tháng cuối năm 2020
 
Khen thưởng một mặt cho các tập thể hoàn thành nhiệm vụ
 
Khen thưởng 17 cá nhân nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát động thi đua nước rút 2 tháng cuối năm 2020
Thực hiện: Trần Hải
Tìm theo ngày :

Khách online:1988
Lượt truy cập: 8647710